Harmonogram

Harmonogram PR CAMP 2017

Dzień I

08:00 – 08:30 – rejestracja

08:30 – 09:00 – powitanie (prezentacja AEGEE +gry integracyjne)

09:00 – 11:50 – moduł I

I Kontakt z mediami

II Grywalizacja w marketingu

11:15 – 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 13:45 – moduł II

I Grywalizacja w marketingu

II Kontakt z mediami

13:45 – 14:30 – obiad

14:30 – 16:45 – moduł III

I Influencer marketing

II Budowanie marki na Snapchacie

16:45 – 17:00 – przerwa kawowa

17:00 – 19:15 – moduł IV

I  Budowanie marki na Snapchacie

II  Influencer marketing

INTEGRACJA

Dzień II

09:00 – 10:40 – moduł I

I SEO

II Copywriting

10:40 – 10:50 – przerwa kawowa

10:50 – 12:30 – moduł II

I Copywriting

II SEO

12:30 – 13:15 – obiad

13:15 – 16:15 – moduł III

I Wystąpienia publiczne

II …

16:15 – 16:30 – przerwa kawowa

16:30 – 19:30 – moduł IV

I …

II Wystąpienia publiczne

INTEGRACJA

Dzień III

09:00 – 11:00 – moduł I

I Boty w marketingu

II Budowanie marki na Twitterze

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:15 – moduł II

I Budowanie marki na Twitterze

II Boty w marketingu

13:15 – 14:00 – obiad

14:00 – 16:00 – moduł III

I Ścieżki rozwoju marketingowca

16:00 – 16:30 – zakończenie projektu + rozdanie certyfikatów + podziękowania